Lịch tuần

Lịch công tác tuần 15 năm học 2013-2014 (Từ 18/11/2013 đến 24/11/2013)

Mon, 18/11/2013, 09:34 GMT+7

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2013-2014 Tuần 15 (Từ 18/11/2013 đến 24/11/2013)

  

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 18/11/2013

7h30

1 giờ

PHA

Họp giao ban trường

 

 

Đ/c Định

8h10

30 Phút

Phòng KT&ĐBCL

Họp phòng

Đ/c Định

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 19/11/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 20/11/2013

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

21/11/2013

8h00

Cả ngày

Phòng A304

Thi học kỳ phụ và kiểm tra giữa kỳ

 

 

Hùng, Trung, Bình, Tuấn Anh

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

22/11/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

23/11/2013

 

 

 

 

 

 

 

CN

24/11/2013