Lịch tuần

Lịch công tác tuần 16 năm học 2013-2014(25/11/2013)

Mon, 25/11/2013, 09:03 GMT+7

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2013-2014 Tuần 16 (Từ 25/11/2013 đến 1/12/2013)

  

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 25/11/2013

7h30

1 giờ

PHA

Họp giao ban trường

 

 

Đ/c Định

8h10

30 Phút

Phòng KT&ĐBCL

Họp phòng

Đ/c Định

 

Cả phòng

7h30

Cả ngày

Đại học Bách khoa HN

Học nghiên cứu sinh

 

 

Bình

15h00

 1 tiếng

 PH.A

 Họp kiểm kê tài sản

 

 

 Định

Thứ 3 26/11/2013

 10h30

 1 tiếng

 PH.A

 Triển khai phần mềm edusoft

 

 

 Bình, Định

14h00

 1 tiếng

 TTHL

 Họp công đoàn

 

 

 Cả phòng

Thứ 4 27/11/2013

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

28/11/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

29/11/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

30/11/2013

 

 

 

 

 

 

 

CN

1/12/2013