Lịch tuần

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2013-2014 Tuần 17 (Từ 2/12/2013 đến 8/12/2013)

Tue, 03/12/2013, 15:26 GMT+7

  

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 2/12/2013

7h30

1 giờ

PHA

Họp giao ban trường

 

 

Đ/c Định

8h10

30 Phút

Phòng KT&ĐBCL

Họp phòng

Đ/c Định

 

Cả phòng

7h30

Cả ngày

Đại học Bách khoa HN

Học nghiên cứu sinh

 

 

Bình

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 3/12/2013

7h30

Cả ngày

A304

Tổ chức thi giữa kỳ

 

 

Hùng, Bình, Tuấn Anh

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 4/12/2013

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

5/12/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

6/12/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

7/12/2013

 

 

 

 

 

 

 

CN

8/12/2013