Lịch tuần

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2013-2014 Tuần 18 (Từ 9/12/2013 đến 15/12/2013)

Thu, 12/12/2013, 16:29 GMT+7

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2013-2014       Tuần 17 (Từ 9/12/2013 đến 15/12/2013)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 9/12/2013

7h30

1 giờ

PHA

Họp giao ban trường

 

 

Đ/c Định

8h10

30 Phút

Phòng KT&ĐBCL

Họp phòng

Đ/c Định

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 10/12/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 11/12/2013

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

12/12/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

13/12/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

14/12/2013

 

 

 

 

 

 

 

CN

15/12/2013