Lịch tuần

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2013-2014 Tuần 20 (Từ 16/12/2013 đến 22/12/2013)

Tue, 17/12/2013, 23:51 GMT+7

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 16/12/2013

7h30

1 giờ

PHA

Họp giao ban trường

 

 

Đ/c Định

8h10

30 Phút

Phòng KT&ĐBCL

Họp phòng

Đ/c Định

 

Cả phòng

 7h30

Cả ngày

A304

 Thi trắc nghiệm

 

 

 Theo thời khóa biểu

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 17/12/2013

 7h30

Cả ngày

A304

 Thi trắc nghiệm

 

 

 Theo thời khóa biểu

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 18/12/2013

 7h30

Cả ngày

A304

 Thi trắc nghiệm

 

 

 Theo thời khóa biểu

Thứ 5

19/12/2013

 7h30

Cả ngày

A304

 Thi trắc nghiệm

 

 

 Theo thời khóa biểu

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

20/12/2013

 7h30

Cả ngày

A304

 Thi trắc nghiệm

 

 

 Theo thời khóa biểu

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

21/12/2013

 

 

 

 

 

 

 

CN

22/12/2013