Lịch tuần

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2013-2014 Tuần 21 (Từ 30/12/2013 đến 5/1/2014)

Tue, 24/12/2013, 08:02 GMT+7

  

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 

30/12/2013

7h30

1 giờ

PHA

Họp giao ban trường

 

 

Đ/c Định

8h10

30 Phút

Phòng KT&ĐBCL

Họp phòng

Đ/c Định

 

Cả phòng

7h30

Cả ngày

A304

Tổ chức thi giữa kỳ

 

 

Hùng, Bình, Tuấn Anh, Trung, Dương

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 

31/12/2013

7h30

Cả ngày

A304

Tổ chức thi giữa kỳ

 

 

Hùng, Bình, Tuấn Anh, Trung, Dương

7h00

Cả buổi

Viện CNTT

Nghiên cứu sinh

 

 

Định

13h30

3 tiếng

Thư Viên

Tập huấn phần mềm

 

 

Theo quyết định

Thứ 4

1/1/2014

Nghỉ tết

           

Thứ 5

2/1/2014

7h30

Cả ngày

A304

Tổ chức thi giữa kỳ

 

 

Hùng, Bình, Tuấn Anh, Trung, Dương

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

3/1/2014

7h30

Cả ngày

A304

Tổ chức thi giữa kỳ

 

 

Hùng, Bình, Tuấn Anh, Trung, Dương

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

4/1/2014

 

 

 

 

 

 

 

CN

5/1/2014