Lịch tuần

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2013-2014 Tuần 22 (Từ 6/1/2014đến 12/1/2014)

Mon, 06/01/2014, 08:59 GMT+7

  

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 6/1/2014

7h30

1 giờ

PHA

Họp giao ban trường

 

 

Đ/c Định

8h10

30 Phút

Phòng KT&ĐBCL

Họp phòng

Đ/c Định

 

Cả phòng

7h30

Cả ngày

A304

Tổ chức thi giữa kỳ

 

 

Hùng, Bình, Tuấn Anh, Trung, Dương

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 7/1/2014

7h30

Cả ngày

A304

Tổ chức thi giữa kỳ

 

 

Hùng, Bình, Tuấn Anh, Trung, Dương

7h00

Cả buổi

Viện CNTT

Nghiên cứu sinh

 

 

Định

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 8/1/2014

7h30

Cả ngày

A304

Tổ chức thi giữa kỳ

 

 

Hùng, Bình, Tuấn Anh, Trung, Dương

Thứ 5

9/1/2014

7h30

Cả ngày

A304

Tổ chức thi giữa kỳ

 

 

Hùng, Bình, Tuấn Anh, Trung, Dương

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

10/1/2014

7h30

Cả ngày

A304

Tổ chức thi giữa kỳ

 

 

Hùng, Bình, Tuấn Anh, Trung, Dương

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

11/1/2014

 

 

 

 

 

 

 

CN

12/1/2014