Lịch tuần

Lịch Tuần 48

Mon, 30/06/2014, 07:47 GMT+7

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2013-2014       Tuần 48 (Từ 30/6/2014 đến 5/7/2014)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 30/6/2014

7h30

1h

PHA

Họp giao ban

Ông Hiệp

HCQT

Ông Định

8h30

1h

KT&DBCL

Họp giao ban phòng

Ông Đinh

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 1/7/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 2/7/2014

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

3/7/2014

 

 

 

Thi tuyển sinh đại học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

4/7/2014

 

 

 

Thi tuyển sinh đại học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

5/7/2014

 

 

 

 

 

 

 

CN

6/7/2014