Lịch tuần

Lich tuần 49

Wed, 16/07/2014, 17:14 GMT+7

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2013-2014       Tuần 49 (Từ 14/7/2014 đến 20/7/2014)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 14/4/2014

7h30

1h

PHA

Họp giao ban

Ông Hiệp

HCQT

Ông Định

8h30

1h

KT&DBCL

Họp giao ban phòng

Ông Đinh

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 15/7/2014

 

 

 

Thi tuyển sinh đại học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi tuyển sinh đại học

 

 

 

Thứ 4 16/7/2014

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

17/7/2014

 

Cả ngày

 

Chấm thi tuyến sinh

 

 

Theo quyết định

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

18/7/2014

 

Cả ngày

 

Chấm thi tuyến sinh

 

 

Theo quyết định

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

19/7/2014

 

Cả ngày

 

Chấm thi tuyến sinh

 

 

Theo quyết định

CN

20/7/2014

 

Cả ngày

 

Chấm thi tuyến sinh

 

 

Theo quyết định