Lịch tuần

Lịch tuần 50

Thu, 24/07/2014, 07:36 GMT+7

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2013-2014       Tuần 50 (Từ 21/7/2014 đến 27/7/2014)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 21/7/2014

7h30

1h

KT&DBCL

Họp giao ban phòng

Ông Đinh

 

Cả phòng

8h30

Cả ngày

CS!

Chấm thi đại học

 

 

Quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 22/7/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 23/7/2014

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

24/7/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

25/7/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

26/7/2014

 

 

 

 

 

 

 

CN

27/7/2014