Lịch tuần

Lịch Tuần 51

Tue, 29/07/2014, 14:27 GMT+7

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2013-2014       Tuần 51 (Từ 28/7/2014 đến 3/8/2014)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 28/7/2014

7h30

1h

P.KT&DBCL

Họp giao ban phòng

Ông Đinh

 

Cả phòng

8h30

Cả ngày

P.KT&DBCL

Làm thi tốt nghiệp khóa C10

 

 

Quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 29/7/2014

7h30

Cả ngày

P.KT&DBCL

Làm thi tốt nghiệp khóa C10

 

 

Quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 30/7/2014

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

31/7/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

1/8/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

2/8/2014

 

 

 

 

 

 

 

CN

3/8/2014