Lịch tuần

Lịch tuần 52

Mon, 04/08/2014, 10:13 GMT+7

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2013-2014       Tuần 52 (Từ 4/8/2014 đến 10/8/2014)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 4/8/2014

7h30

1h

P.KT&DBCL

Họp giao ban phòng

Ông Đinh

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 5/8/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 6/8/2014

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

7/8/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

8/8/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

9/8/2014

 

 

 

 

 

 

 

CN

10/8/2014