Lịch tuần

Lịch tuần 53

Tue, 12/08/2014, 18:15 GMT+7

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2013-2014       Tuần 53 (Từ 11/8/2014 đến 17/8/2014)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 11/8/2014

7h30

1h

P.KT&DBCL

Họp giao ban phòng

Ông Đinh

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 12/8/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 13/8/2014

 7h30

 Cả ngày

 ĐHCN

 Làm việc phần mềm QMC

 Ông Định

 

 Cả phòng

Thứ 5

14/8/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

15/8/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

16/8/2014

 

 

 

 

 

 

 

CN

17/8/2014