Lịch tuần

Lịch Tuần 3 năm học 2014-2013

Mon, 25/08/2014, 07:48 GMT+7

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2014-2015       Tuần 3 (Từ 4/8/2014 đến 10/8/2014)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 25/8/2014

7h30

1h

P.HA

Họp giao ban trường

 

 

Ông Đinh

8h30

1h

P.KT&DBCL

Họp giao ban phòng

Ông Đinh

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 26/8/2014

8h00

3h

P.KT&DBCL

Triển khai hệ thống QMC_E.Test học kỳ 1 năm 2014-2015

Ông Đinh

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 27/8/2014

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

28/8/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

29/8/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

30/8/2014

 

 

 

 

 

 

 

CN

31/8/2014