Lịch tuần

Lịch tuần 4

Wed, 03/09/2014, 12:28 GMT+7

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2014-2015       Tuần 4 (Từ 1/9/2014 đến 7/9/2014)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 1/9/2014

 

 

 

Nghỉ lễ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 2/92014

 

 

 

Nghỉ lễ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3/9/2014

13h

2 tiếng

 

Đóng góp hoàn thiện hệ thống QMC_E.test

KT

 

Trưởng đơn vị

Thứ 5

4/9/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

5/9/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

6/9/2014

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

CN

7/9/2014