Lịch tuần

Lịch tuần 6

Mon, 15/09/2014, 09:14 GMT+7

  

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 5/9/2014

7h30

1h

P.HA

Họp giao ban trường

 

 

Ông Định

8h30

1h

P.KT&DBCL

Họp giao ban phòng

Ông Định

 

Cả phòng

 8h

Cả ngày

P.A304

 Tập huấn sử dụng phần mềm QMC_E.test

 Ông Bình

 

Giáo viên các khoa

             

Thứ 3  16/92014

 8h

Cả ngày

P.A304

 Tập huấn sử dụng phần mềm QMC_E.test

 Ông Bình

 

Giáo viên các khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 17/9/2014

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

18/9/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

19/9/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

20/9/2014

 

 

 

     

 

CN

21/9/2014