Lịch tuần

Lịch tuần 7

Mon, 22/09/2014, 11:10 GMT+7

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2014-2015       Tuần 7 (Từ 22/9/2014 đến 28/9/2014)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 22/9/2014

7h30

1h

PHA

Họi giao ban

 

 

Ông Định

8h30

1h

PHA

Góp ý đề án tuyển sinh

 

 

Ông Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 23/92014

7h30

Buổi sáng

A305

Lên kế hoạch lấy ý kiến người học

Ô Định

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 24/9/2014

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

25/9/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

26/9/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

27/9/2014

 

 

 

 

 

 

 

CN

28/9/2014