Lịch tuần

Lịch Tuần 7

Mon, 29/09/2014, 07:40 GMT+7

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2014-2015       Tuần 8 (Từ 29/9/2014 đến 5/10/2014)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 29/9/2014

7h30

1 giờ

PHA

Họp giao ban trường

Ô Hiệp

 

Ông Định

8h30

1h

A305

Giao ban phòng

Ô Định

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 30/92014

13h

2 tiếng

A305

Báo cáo kết quả thực hiện hệ thống QMC_E.test

Ô Định

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 1/10/2014

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

2/10/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

3/10/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

4/10/2014

 

 

 

 

 

 

 

CN

5/10/2014