Lịch tuần

Lịch tuần 9

Mon, 06/10/2014, 07:42 GMT+7

 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL     LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2014-2015       Tuần 9 (Từ 6/10/2014 đến 12/10/2014)
 

Thứ, ngày
Giờ
Thời gian
Địa điểm
Nội dung
Chủ trì
Chuẩn bị
Thành phần
Thứ 2 6/10/2014
7h30
1 giờ
PHA
Họp giao ban trường
Ô Hiệp
 
Ông Định
8h30
1h
A305
Giao ban phòng
Ô Định
 
Cả phòng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thứ 3 11/10/2014
13h
2 tiếng
A305
Báo cáo kết quả lấy ý kiến người học
Ô Định
 
Cả phòng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thứ 4 12/10/2014
 
 
 
 
 
 
 
Thứ 5
13/10/2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thứ 6
14/10/2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thứ 7
15/10/2014
 
 
 
 
 
 
 
CN
16/10/2014