Lịch tuần

Lịch tuần 10

Mon, 13/10/2014, 08:07 GMT+7

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2014-2015       Tuần 10 (Từ 13/10/2014 đến 19/10/2014)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 13/10/2014

7h30

1 giờ

PHA

Họp giao ban trường

Ô Hiệp

 

Ông Định

8h30

1h

A305

Giao ban phòng

Ô Định

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 14/10/2014

13h

2 tiếng

A305

Báo cáo kết quả lấy ý kiến người học

Ô Định

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 15/10/2014

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

16/10/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

17/10/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

18/10/2014

 

 

 

 

 

 

 

CN

19/10/2014