Lịch tuần

Lịch Tuần 11

Mon, 20/10/2014, 14:00 GMT+7

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2014-2015       Tuần 11 (Từ 20/10/2014 đến 26/10/2014)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 20/10/2014

7h30

1 giờ

PHA

Họp giao ban trường

Ô Hiệp

 

Ông Định

8h30

1h

A305

Giao ban phòng

Ô Định

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 21/10/2014

16h30

2 tiếng

A305

Phối hợp các khoa tổ chức thi

Ô Bình

 

Ô Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 22/10/2014

16h30

2 tiếng

A305

Phối hợp các khoa tổ chức thi

Ô Bình

 

Ô Bình

Thứ 5

23/10/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

25/10/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

25/10/2014

16h30

2 tiếng

A305

Phối hợp các khoa tổ chức thi

Ô Bình

 

Ô Bình

CN

26/10/2014