Lịch tuần

Lịch tuần 12

Mon, 27/10/2014, 16:31 GMT+7

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2014-2015       Tuần 12 (Từ 27/10/2014 đến 2/11/2014)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 27/10/2014

7h30

1 giờ

PHA

Họp giao ban trường

Ô Hiệp

 

Ông Định

8h30

1h

A305

Giao ban phòng

Ô Định

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 28/10/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 29/10/2014

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

30/10/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

31/10/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

1/11/2014

 

 

 

 

 

 

 

CN

2/11/2014