Lịch tuần

Lịch tuần 13

Mon, 10/11/2014, 10:56 GMT+7

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2014-2015       Tuần 13 (Từ 3/10/2014 đến 9/11/2014)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 3/11/2014

7h30

1 giờ

PHA

Họp giao ban trường

Ô Hiệp

 

Ông Định

8h30

1h

A305

Giao ban phòng

Ô Định

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 4/11/2014

 

Cả ngày

 

Đi công tác tại Đà Nẵng

 

 

Theo quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 5/11/2014

 

Cả ngày

 

Đi công tác tại Đà Nẵng

 

 

Theo quyết định

Thứ 5

6/11/2014

 

Cả ngày

 

Đi công tác tại Đà Nẵng

 

 

Theo quyết định

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

7/11/2014

 

Cả ngày

 

Đi công tác tại Đà Nẵng

 

 

Theo quyết định

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

8/11/2014

 

Cả ngày

 

Đi công tác tại Đà Nẵng

 

 

Theo quyết định

CN

9/11/2014