Lịch tuần

Lịch tuần 14

Mon, 10/11/2014, 10:56 GMT+7

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2014-2015       Tuần 14 (Từ 10/10/2014 đến 16/11/2014)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 10/11/2014

7h30

1 giờ

PHA

Họp giao ban trường

Ô Hiệp

 

Ông Định

8h30

1h

A305

Giao ban phòng

Ô Định

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 11/11/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 12/11/2014

7h30

2 giờ

A305

Rà soát lại bộ đề thi

Ông Định

 

Ông Trung

Thứ 5

13/11/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

14/11/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

15/11/2014

8h

Cả ngày

CS1

Thi TS cao học đợt 2

 

 

Theo quyết định

CN

16/11/2014

8h

Buổi sáng

CS1

Thi TS cao học đợt 2

 

 

Theo quyết định