Lịch tuần

Lịch thi Học kỳ phụ dành cho sinh viên liên thông và sinh viên khóa Đ3 & Đ4 (Không có tài khoản trên trang svdbcl)

Thu, 20/11/2014, 09:56 GMT+7

  Phòng Khảo thí thông báo Lịch thi Học kỳ phụ dành cho sinh viên liên thông và sinh viên khóa Đ3 & Đ4 (Không có tài khoản trên trang svdbcl) như sau:

Lịch thi

 

Sinh viên theo dõi lịch thi, nếu có thắc mắc liên hệ trước ngày thi ít nhất 2 ngày tại Phòng C1A.305 (gặp cô Huyền)