Lịch tuần

Lịch Tuần 16

Mon, 24/11/2014, 10:45 GMT+7

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2014-2015       Tuần 16 (Từ 24/11/2014 đến 30/11/2014)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 24/11/2014

7h30

1 giờ

PHA

Họp giao ban trường

Ô Hiệp

 

Ông Định

8h30

1h

A305

Giao ban phòng

Ô Định

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 25/11/2014

10h

1 h

PHA

Hội đồng tuyển sinh cao học đợt 2

 

 

Ông Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 26/11/2014

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

27/11/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

28/11/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

29/11/2014

 

 

 

 

 

 

 

CN

30/11/2014