Lịch tuần

Lịch tuần 17

Mon, 01/12/2014, 08:02 GMT+7

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2014-2015       Tuần 17 (Từ 1/12/2014 đến 7/12/2014)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 1/12/2014

7h30

1 giờ

PHA

Họp giao ban trường

Ô Hiệp

 

Ông Định

8h30

1h

A305

Giao ban phòng

Ô Định

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 2/12/2014

19h

Cả ngày

A305

Tổ chức thi kết thúc học phần cho các khoa

Ông Định

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 3/12/2014

19h

Cả ngày

A305

Tổ chức thi kết thúc học phần cho các khoa

Ông Định

 

Cả phòng

Thứ 5

4/12/2014

19h

Cả ngày

A305

Tổ chức thi kết thúc học phần cho các khoa

Ông Định

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

5/12/2014

19h

Cả ngày

A305

Tổ chức thi kết thúc học phần cho các khoa

Ông Định

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

6/12/2014

 

 

 

 

 

 

 

CN

7/12/2014