Lịch tuần

Lịch tuần 18

Mon, 08/12/2014, 08:22 GMT+7

 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL     LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2014-2015       Tuần 18 (Từ 8/12/2014 đến 14/12/2014)
 

Thứ, ngày
Giờ
Thời gian
Địa điểm
Nội dung
Chủ trì
Chuẩn bị
Thành phần
Thứ 2 8/12/2014
7h30
1 giờ
PHA
Họp giao ban trường
Ô Hiệp
 
Ông Định
8h30
1h
A305
Giao ban phòng
Ô Định
 
Cả phòng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thứ 3 9/12/2014
8h
Cả ngày
A305
Chấm thi tuyển sinh hệ vừa học vừa làm
Ô. Hiệp
 
Cả phòng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thứ 4 10/12/2014
7h30h
Cả ngày
A305
Tổ chức thi kết thúc học phần cho các khoa
Ông Định
 
Cả phòng
Thứ 5
11/12/2014
7h30h
Cả ngày
A305
Tổ chức thi kết thúc học phần cho các khoa
Ông Định
 
Cả phòng
 
 
 
 
 
 
 
Thứ 6
12/12/2014
7h30h
Cả ngày
A305
Tổ chức thi kết thúc học phần cho các khoa
Ông Định
 
Cả phòng
 
 
 
 
 
 
 
Thứ 7
13/12/2014
 
 
 
 
 
 
 
CN
14/12/2014