Lịch tuần

Lịch tuần 20

Mon, 22/12/2014, 16:12 GMT+7

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2014-2015       Tuần 20 (Từ 22/12/2014 đến 28/12/2014)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 22/12/2014

7h30

1h

PHA

Họp giao ban trường

Ô Hiệp

 

Ông Định

8h30

1h

A305

Giao ban phòng

Ô Định

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 23/12/2014

8h

Cả ngày

A303

Làm đề thi tốt nghiệp

Ô. Định

 

Theo quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 24/12/2014

8h

Cả ngày

A303

Làm đề thi tốt nghiệp

Ông Định

 

Theo quyết định

Thứ 5

25/12/2014

8h

Cả ngày

A303

Làm đề thi tốt nghiệp

Ông Định

 

Theo quyết định

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

26/12/2014

8h

Cả ngày

A303

Làm đề thi tốt nghiệp

Ông Định

 

Theo quyết định

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

27/12/2014

 

 

 

 

 

 

 

CN

28/12/2014