Lịch tuần

Lịch tuần 19

Mon, 14/12/2015, 09:44 GMT+7

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2014-2015       Tuần 19 (Từ 14/12/2015 đến 20/12/2015)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 14/12/2015

7h30

1h

PHA

Giao ban đầu tuần

 

 

Ông Định

8h00

1h

PA305

Giao ban phòng

 

Ông Định

Cả phòng

8h30

1h

PHA

Họp về việc chuẩn bị báo cáo bộ giáo dục

 

 

Ông Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 15/12/2015

7h30

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 16/12/2015

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

Thứ 5

17/12/2015

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

18/12/2015

8h00

1h

C202

Họp với nhóm tiêu chuẩn 5 về tự đánh giá trường

Ông Hoàng

KT&ĐBCL

Theo lịch tuần trường

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

19/12/2015

 

 

 

 

 

 

 

CN

20/12/2015