Lịch tuần

Lịch tuần 21

Tue, 29/12/2015, 07:42 GMT+7

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2014-2015       Tuần 21 (Từ 28/12/2015 đến 3/1/2016)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 28/12/2015

7h30

1h

PHA

Giao ban đầu tuần

 

 

Ông Định

8h00

1h

PA305

Giao ban phòng

 

Ông Định

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 29/12/2015

8h00

PHA

 

Kiểm điểm cán bộ đối vơi trưởng đơn vị

Ông Hoàng

 

Ông Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 30/12/2015

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

Thứ 5

31/12/2015

8h00

1h

C202

Họp về tự đánh giá trường

Ông Hoàng

KT&ĐBCL

Theo lịch tuần trường

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

1/1/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

2/1/2016

 

 

 

 

 

 

 

CN

3/1/2016