Lịch tuần

Lịch tuần 22

Mon, 04/01/2016, 08:18 GMT+7

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2014-2015       Tuần 22 (Từ 4/1/2016 đến 10/1/2016)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 4/1/2016

7h30

1h

PHA

Giao ban đầu tuần

 

 

Ông Định

8h00

1h

PA305

Giao ban phòng

 

Ông Định

Cả phòng

9h00

Cả ngày

PA303

Làm đề thi tốt nghiệp

Ông Nhân

KT

Theo quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 5/12/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 6/12/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

Thứ 5

7/12/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

8/1/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

9/1/2016

 

 

 

 

 

 

 

CN

10/1/2016