Lịch tuần

Lịch tuần 23

Mon, 11/01/2016, 07:23 GMT+7

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2014-2015       Tuần 22 (Từ 11/1/2016 đến 17/1/2016)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 11/1/2016

7h30

1h

PHA

Giao ban đầu tuần

 

 

Ông Định

8h00

1h

PA305

Giao ban phòng

 

Ông Định

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 12/12/2016

 

 

 

 

 

 

 

14h

1h

P.A303

Làm đề thi tuyển sinh

Ông nhân

 

Theo quyết định

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 13/12/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

Thứ 5

14/12/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

15/1/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

16/1/2016

 

 

 

 

 

 

 

CN

17/1/2016