Lịch tuần

Lịch tuần 30

Mon, 29/02/2016, 08:17 GMT+7

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2014-2015       Tuần 30 (Từ 29/2/2016 đến 6/3/2016)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 29/2/2016

7h30

30 phút

PHA

Giao ban trường

 

 

Ông Định

8h00

1h

PA305

Giao ban phòng

 

Ông Định

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 1/3/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 2/3/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

Thứ 5

3/3/2016

8h30

2 tiếng

PHA

Báo cáo tự đánh giá

 

 

Theo lịch tuần trường

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

4/3/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

 5/3/2016

 

 

 

Trực thi

 

 

 

CN

6/3/2016

 

 

 

Trực thi