Lịch tuần

Lịch tuần 31

Mon, 07/03/2016, 08:18 GMT+7

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2014-2015       Tuần 31 (Từ 7/3/2016 đến 13/3/2016)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 7/3/2016

7h30

1h

PA304

Họp đầu tuần

 

 

Ông Định

8h30

1h

PA305

Họp hết hạn lao động

 

Ông Định

Ông Định

9h30

1h

PA305

Họp đào tạo

 

 

Ông Đinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 8/3/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

9/3/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

Thứ 5

10/3/2016

14h

2h

PA305

Họp Elearning

 

 

Ông Định

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

11/3/2016

14h

2h

PA305

Họp báo cáo tự đánh giá

 

 

Theo quyết định

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

12/3/2016

 

 

 

Trực thi

 

 

 

CN

13/3/2016

 

 

 

Trực thi