Lịch tuần

Lịch tuần 32

Tue, 15/03/2016, 15:31 GMT+7

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2014-2015       Tuần 32 (Từ 14/3/2016 đến 20/3/2016)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 14/3/2016

7h30

1h

PA305

Họp đầu tuần

 

 

Ông Định

       Làm việc bình thường      
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 15/3/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 14h

 1h

 PHA

 Tiếp đoàn trường ĐH Hà Tĩnh

 

 

 Ông Định

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

16/3/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

Thứ 5

17/3/2016

      Làm việc bình thường      

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

18/3/2016

      Làm việc bình thường      
             

Thứ 7

19/3/2016

 

 

 

Trực thi

 

 

 

CN

20/3/2016

 

 

 

Trực thi