Lịch tuần

Lịch tuần 34

Mon, 28/03/2016, 07:55 GMT+7

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2014-2015       Tuần 34 (Từ 28/3/2016 đến 3/4/2016)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 28/3/2016

 

 

 

 

 

 

 

8h00

1h

PA305

Giao ban phòng

 

Ông Định

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 29/3/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 30/3/2016

14h

2h

PHA

Họp báo cáo tự đánh giá

KT&ĐBCL

 

Theo quyế tđịnh

Thứ 5

31/3/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

1/4/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

2/4/2016

 

 

 

 

 

 

 

CN

3/4/2016