Lịch tuần

Lịch tuần 37

Tue, 19/04/2016, 14:53 GMT+7

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2014-2015       Tuần 37 (Từ 18/4/2016 đến 24/4/2016)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 18/4/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghỉ 30/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 19/4/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 20/4/2016

14h

2h

PHA

Làm việc bình thường

 

 

 

Thứ 5

21/4/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

22/4/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

23/4/2016

 

 

 

 

 

 

 

CN

23/4/2016