Lịch tuần

Lịch tuần 40

Mon, 09/05/2016, 07:24 GMT+7

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2014-2015       Tuần 40 (Từ 9/5/2016 đến 15/5/2016)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 19/5/2016

8h00

1h

PHA

Giao ban phòng trường

 

 

Ông Định

8h00

1h

PA305

Giao ban phòng

 

Ông Định

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 10/5/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 11/5/2016

14h

2h

PHA

Làm việc bình thường

 

 

 

Thứ 5

12/5/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

13/5/2016

14h20

 

PHA

Tập huấn công tác báo cáo đánh giá trường

 

 

 Theo lịch tuần trường

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

14/5/2016

 

 

 

 

 

 

 

CN

15/5/2016