Lịch tuần

Lịch tuần 45

Mon, 13/06/2016, 08:26 GMT+7

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2014-2015       Tuần 45 (Từ 13/6/2016 đến 19/6/2016)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2

13/6/2016

7h30

1h

PHA

Giao ban trường

 

 

Ông Định

8h45

1h

PHA

Bàn về phương án tổ chức thi lần 2

 

ĐT

Ô.Định

 10h

 1h

 PA305

 Họp phòng

 

 

 Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

14/6/2016

 9h30

 1h

 HTM

Lấy ý kiến tín nhiệm cán bộ

 

 TCCB

 Ô.Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

15/6/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

Thứ 5

16/6/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

17/6/2016

 8h

 Cả buổi

 PHA

Họp góp ý quy chế đào tạo tín chỉ của trường ĐHĐL

 

 ĐT

 Ô.Định

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

18/6/2016

 

 

 

 

 

 

 

CN

19/6/2016