Lịch tuần

Lịch tuần 46

Mon, 20/06/2016, 07:43 GMT+7

   PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2014-2015       Tuần 46 (Từ 20/6/2016 đến 26/6/2016)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2

20/6/2016

7h30

1h

PHA

Giao ban trường

 

 

Ông Định

8h30

1h

PA305

Họp phòng

 

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

21/6/2016

 

 

  Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

22/6/2016

 8h

 2h

 PHA

Họp góp ý quy định đào tạo tín chỉ ĐHĐL

 Ô.Hoàng

 

 Ô.Định

Thứ 5

23/6/2016

 10h

 1h

 PHA

Họp HĐ tuyển sinh Cao học năm 2016

 Ô.Hoàng

 

 Ô.Định

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

24/6/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

25/6/2016

 

 

 

 

 

 

 

CN

26/6/2016