Lịch tuần

Lịch tuần 47

Mon, 27/06/2016, 07:51 GMT+7

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2014-2015       Tuần 47 (Từ 27/6/2016 đến 3/7/2016)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2

27/6/2016

7h30

1h

PHA

Giao ban trường

 

 

Ông Định

8h30

1h

HTC

Họp tập huấn thi THPT Quốc gia

 

 

Các thành viên theo QĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

28/6/2016

 

 

  Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

29/6/2016

 

 

Phú Thọ

Coi thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2016

 

 

 Các thành viên theo QĐ

Thứ 5

30/6/2016

 

 

Phú Thọ

Coi thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2016

 

 

 

Các thành viên theo QĐ

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

1/7/2016

 

 

 Phú Thọ

Coi thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2016

 

 

Các thành viên theo QĐ

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

2/7/2016

 

 

  Phú Thọ

Coi thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2016 

 

 

 Các thành viên theo QĐ

CN

3/7/2016

 

 

Phú Thọ 

Coi thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2016  

 

 

 

Các thành viên theo QĐ