Lịch tuần

Lịch tuần 48

Tue, 05/07/2016, 09:00 GMT+7

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2014-2015       Tuần 48 (Từ 4/7/2016 đến 10/7/2016)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2

4/7/2016

 

 

Phú Thọ

Coi thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2016

 

 

Các thành viên theo QĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

5/7/2016

 

 

  Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

6/7/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

Thứ 5

7/7/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

8/7/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

   9/7/2016

 

 

  

 

 

 

 

     CN

  10/7/2016