Lịch tuần

Lịch tuần 49

Mon, 11/07/2016, 17:16 GMT+7

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2014-2015       Tuần 49 (Từ 11/7/2016 đến 17/7/2016)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2

11/7/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

12/7/2016

 

 

  Làm việc bình thường

 

 

 

 

 9h30

 PHA

 Họp hội đồng tuyển sinh

 

 

 Ô.Định

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

13/7/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

Thứ 5

14/7/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

15/7/2016

 

 

 

 Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

   16/7/2016

 

 

  

 

 

 

 

     CN

  17/7/2016