Lịch tuần

Lịch tuần 51

Mon, 25/07/2016, 14:10 GMT+7

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2014-2015       Tuần 51 (Từ 25/7/2016 đến 31/7/2016)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2

25/7/2016

 

 8h

 PHA

Họp HĐ tuyển sinh

 Ô.Hoàng

 ĐT

 Ô.Định

 

 9h30

  PHA

 Họp HĐ tuyển sinh cao học

 Ô.Hoàng

ĐT SĐH 

 Ô.Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

26/7/2016

 

 

  Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

27/7/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

Thứ 5

28/7/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

29/7/2016

 

 

 

 Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

   30/7/2016

 

 

  

 

 

 

 

     CN

  31/7/2016