Lịch tuần

Lịch tuần 52

Mon, 01/08/2016, 07:45 GMT+7

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2014-2015       Tuần 52 (Từ 1/8/2016 đến 7/8/2016)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2

1/8/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

2/8/2016

 

 

  Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

3/8/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

Thứ 5

4/8/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

5/8/2016

 

 

 

 Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

  6/8/2016

 7h45

 

  HTC

 Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện NQ Đại hội ĐB toàn quốc lần thứ XII của Đảng

 

 

Toàn thể Đảng viên Phòng KTĐBCL

     CN

7/8/2016