Lịch tuần

Lịch tuần 53

Mon, 08/08/2016, 09:26 GMT+7

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2014-2015       Tuần 53 (Từ 8/8/2016 đến 14/8/2016)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2

8/8/2016

 

 7h30

 

Làm việc bình thường

 

   

 

 10h   PHA

  Họp bàn phương án sử dụng Logo của trường

  Ô.Hoàng

HCQT 

 Ô.Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

9/8/2016

 

 7h30

  Làm việc bình thường

 

 

 

 

 8h

 CS1

 Rà soát các phần mềm đang được sử dụng tại Trường

 Ô.Hoàng

 

 Ô.Định

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

10/8/2016

 

 8h

 PHA

 Họp thẩm định hệ thống tuyển sinh

 Ô.Hoàng

 CNTT

  Ô.Định

Thứ 5

11/8/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

12/8/2016

 

 

 

 Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

  13/8/2016

 

 

 

 

 

 

 

     CN

14/8/2016

 

 8h00

 PHA Họp Hội đồng Tuyển sinh 2016

Ô.Hoàng 

 ĐT

 

 Ô.Định