Lịch tuần

Lịch tuần 1 năm học 2016-2017

Mon, 15/08/2016, 08:03 GMT+7

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 NĂM HỌC 2016-2017       Tuần 1 (Từ 15/8/2016 đến 21/8/2016)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2

15/8/2016

 

 7h30

 

Giao ban trường

 Ô.Hoàng

 HCQT   Ô.Định

 

 9h   A305

Giao ban phòng

 Ô.Định

 

Cả phòng

 

 14h

 PHA

 Thông qua tiến độ năm học 2016-2017

 Ô.Hoàng

 ĐT

  Ô.Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

16/8/2016

 

 7h30

  Làm việc bình thường

 

 

 

 

14h

PHA

 Họp rà soát KH mua macys và nội thất VP

 Ô.Hoàng

 HCQT

 Ô.Định

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

17/8/2016

 

 7h30

 

Làm việc bình thường

 

 

  

Thứ 5

18/8/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

19/8/2016

 

 

 

 Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

  20/8/2016

 

 7h30

 HTC

 Hội nghị đại biểu CBVC năm 2016

 Ô.Hoàng

 TCCB

 Các đại biểu của đơn vị được giới thiệu

    

 

 

14h

 PHA Họp Hội đồng Tuyển sinh 

Ô.Hoàng 

 ĐT

 

 Ô.Định