Lịch tuần

Lịch tuần 2 năm học 2016-2017

Sat, 20/08/2016, 07:12 GMT+7

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 NĂM HỌC 2016-2017       Tuần 2 (Từ 22/8/2016 đến 28/8/2016)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2

22/8/2016

 

 7h30

 

Giao ban trường

 Ô.Hoàng

 HCQT   Ô.Định

 

 8h30   A303

In sao đề thi tốt nghiệp hệ VHVL

 Ô.Nhân

Ô.Định 

Theo QĐ

 

 14h

 PHA

 Họp duyệt nội dung cuốn sổ tay sinh viên 2016

 Ô.Hoàng

CTHSSV

  Ô.Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

23/8/2016

 

 7h30

  Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

24/8/2016

 

 14h

 PHA

Báo cáo phương án thiết kế nhà C1 và nhà B1

 Ô.Hoàng

 Tư vấn, QLĐT&XDCB

  Ô.Định

Thứ 5

25/8/2016

 

 7h30

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

26/8/2016

 

 7h30

 

 Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 ĐH Công nghiệp

Làm việc với ĐH Công nghiệp 

 

 

 Nga

Thứ 7

  27/8/2016

 

 

         

CN

28/8/2016