Lịch tuần

Lịch tuần 3 năm học 2016-2017

Mon, 29/08/2016, 08:05 GMT+7

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 NĂM HỌC 2016-2017       Tuần 3 (Từ 29/8/2016 đến 4/9/2016)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2

29/8/2016

 

 7h30

 

Giao ban trường

 Ô.Hoàng

 HCQT   Ô.Định

 

 8h30   A305

Giao ban phòng

 Ô.Định

 

Cả phòng

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

30/8/2016

 

 7h30

  Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

31/8/2016

 

7h30

 

Làm việc bình thường

 

 

  

Thứ 5

1/9/2016

 

 7h30

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

2/9/2016

 

 

 

 Nghỉ lễ quốc khánh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

  3/9/2016

 

 

    Nghỉ lễ quốc khánh      

CN

4/9/2016

       Nghỉ lễ quốc khánh